เรายินดีที่จะได้รับคำถามของคุณ

ข้อมูลส่วนตัว

กรุณากรอกข้อมูลในช่องบังคับ

กรุณากรอกข้อมูลในช่องบังคับ

กรุณากรอกข้อมูลในช่องบังคับ

กรุณาใส่อีเมล์ที่ถูกต้อง

กรุณากรอกข้อมูลในช่องบังคับ

กรุณากรอกข้อมูลในช่องบังคับ

กรุณากรอกข้อมูลในช่องบังคับ

หัวข้อที่คุณสนใจ

กรุณากรอกข้อมูลในช่องบังคับ

/ 350 ตัวอักษร

โปรดตรวจสอบความยาวตัวอักสรสูงสุด

* กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่ต้องการ

Please accept our data protection.

ขออภัย ไม่สามารถส่งคำขอของคุณได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง

Loading
Unfortunately, no results could be found.
All results for search term

ความยินยอมในการประมวลผข้อมูล

แบบฟอร์มติดต่อ

1) ข้าพเจ้ายินยอมโดยชัดแจ้งให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า โดยเฉพาะชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของข้าพเจ้า ได้รับการประมวลผลและถ่ายโอนไปยังบริษัทต่างๆ ของ ENGEL Group ภายในสหภาพยุโรปเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของข้าพเจ้า

2) นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปยังบริษัทของกลุ่มบริษัท ENGEL ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศนอกสหภาพยุโรปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อง

3) ข้าพเจ้าสามารถเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องระบุเหตุผล ข้าพเจ้ายอมรับความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการถอนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการถอน

การถอนตัวการประมวลผข้อมูล ENGEL ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของกลุ่ม ENGEL ดูได้ที่ www.engelglobal.com/dataprotection.

Your browser is out of date.

Internet Explorer is no longer supported. Please switch to a current browser to be able to use engelglobal.com to its full extent.

Your browser is out of date.

Internet Explorer is no longer supported. Please switch to a current browser to be able to use engelglobal.com to its full extent.