Váš lokální kontakt v

Těšíme se na Vaši zprávu

Osobní údaje

Vyplňte prosím povinné pole

Vyplňte prosím povinné pole

Vyplňte prosím povinné pole

Zadejte prosím správnou e-mailovou adresu

Vyplňte prosím povinné pole

Vyplňte prosím povinné pole

Vyplňte prosím povinné pole

Vyberte předmět zprávy

Vyplňte prosím povinné pole

/ 350 Podepsat

Vezměte prosím na vědomí maximální délku znaků

* Vyplňte prosím povinné pole

Přijměte prosím naše zásady ochrany osobních údajů

Váš požadavek bohužel nemohl být odeslán z důvodu systémové chyby. Zkuste to prosím později.

Načítání
Je nám líto, ale nepodařilo se najít žádné výsledky.
Všechny výsledky pro hledaný výraz

Dodržování předpisů a ochrana údajů

Všeobecné informace

Ochranu osobních údajů nechápeme jen jako povinnost, nýbrž spíše jako náš cíl. Každé zpracování osobních údajů se proto provádí s největší péčí a podle pravidel základních zásad evropského práva o ochraně osobních údajů. Veškeré společnosti skupiny ENGEL zpracovávají osobní údaje za dodržení všech předpisů na ochranu osobních údajů. Následně vám kromě informací o ochraně osobních údajů u společnosti ENGEL poskytneme rozsáhlé pokyny na téma newsletter, analýza webové stránky, jakož i integraci služeb třetích stran.

Informace ke společnostem skupiny ENGEL naleznete zde.

Přesnější informace naleznete v našem informačním dokumentu

Uplatnění vašich práv

Rádi přijmeme vaše požadavky na uplatnění vašich práv podle platných zákonů o ochraně soukromých údajů (jako je získání informací o sbíraných datech, jejich vymazání nebo odvolání souhlasu jejich sběru).
Kliknutím na "Zahájit žádost" se dostanete na náš kontaktní formulář.

Ostatní dotazy na téma ochrany osobních údajů směřujte prosím na dataprotection@engelglobal.com.

Ochrana osobních údajů

Všude tam, kde jsou v následujícím textu použity osobní výrazy pouze v ženském nebo mužském rodě, se význam vztahuje na ženy a muže stejným způsobem.

Tyto webové stránky používají systém Google Tag Manager. Pomocí této služby lze spravovat tagy webových stránek prostřednictvím on-line rozhraní. Google Tag Manager implementuje pouze tagy. To znamená, že se nepoužívají soubory typu cookies ani se neshromažďují žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští jiné tagy, které opět shromažďují údaje. Google Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup. Pokud došlo na úrovni domény nebo cookies k deaktivaci, zůstávají trackovací tagy zachovány, pokud byly implementovány prostřednictvím systému Google Tag Manager.

Tyto webové stránky implementují službu Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“), prostřednictvím systému Google Tag Manager. Společnost Google Analytics používá takzvané „Cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají do počítače uživatele a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace získané prostřednictvím souborů cookies o používání těchto webových stránek uživatelem se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Anonymizace IP adres je na těchto webových stránkách aktivní. Možnost anonymizovat IP adresu je v systému Google Tag Manager regulována pomocí interního nastavení, které není ve zdrojovém textu těchto stránek viditelné. Toto interní nastavení je dáno tak, aby bylo dosažena anonymizace IP adresy požadované v německém zákoně o elektronických informačních a komunikačních službách. IP adresa uživatelů Google bude zkrácena před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se IP adresa přepošle na server společnosti Google v USA a tam zkrátí. Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek uživateli, k vytvoření zpráv o aktivitách webových stránek a k vykonávání dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu souvisejících s provozovatelem webových stránek.

IP adresa, odeslaná z vašeho prohlížeče v rámci služby Google Analytics, nebude spojována s jinými daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebude možné používat v plném rozsahu veškeré funkce těchto webových stránek. Uživatelé mohou navíc zabránit shromažďování dat získaných soubory cookies a týkajících se vašeho používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google tak, že si stáhnou a nainstalují v prohlížeči plug-in z tohoto odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Pro lepší analýzu a trvalé zlepšování těchto webových stránek jsme aktivovali službu Google Analytics k výsledkům podle demografických ukazatelů a zájmů. V reportech Google Analytics tak budou data webové analýzy rozčleněna podle demografických ukazatelů a zájmů. Ke shromažďování těchto dat používá společnost Google mimo jiné cookies třetích stran (např. cookies DoubleClick). Shromažďování dat prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit kliknutím na tento odkaz.

Nelze vyloučit, že do naší online nabídky bude integrován i obsah třetích stran, například videa z YouTube, mapy z Google Maps, RSS kanály nebo grafika z jiných webových stránek. To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen "poskytovatelé třetích stran") znali IP adresu uživatele. Bez IP adresy by nemohly odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. Pro zobrazení tohoto obsahu je proto nutná IP adresa. Používáme obsah pouze od poskytovatelů, kteří používají IP adresy pouze za účelem poskytování obsahu.

Nemáme však žádný vliv na to, zda poskytovatelé třetích stran ukládají IP adresu, např. pro statistické účely. Pokud si takového postupu budeme vědomi, budeme o tom uživatele informovat a znovu posoudíme začlenění příslušného obsahu.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete v Průvodci ochranou osobních údajů produktů Google.

Podrobné informace o všech službách Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Na našich webových stránkách se používá následující technologie.

Google reCAPTCHA

Abychom se chránili před zneužitím našich formulářů roboty (automatizovanými programy) a zabránili spamu, používáme na našich webových stránkách službu reCAPTCHA společnosti Google, kterou provozuje společnost Google Ireland Limited. Služba reCAPTCHA kontroluje, zda údaje na našich webových stránkách zadává člověk nebo automatizovaný program.

V současné době se na našich webových stránkách používá reCAPTCHA v3 (verze 3). Tato verze, která je pro uživatele neviditelná, umožňuje odhalovat podvody a zneužití, aniž by vyžadovala jakoukoli interakci ze strany uživatele. reCAPTCHA v3 neprovádí klasický test CAPTCHA (např. zaškrtnutí políčka "Nejsem robot"), ale místo toho vrací automatické skóre. To je založeno na použití pokročilého nástroje pro analýzu rizik a také na analýze návštěvnosti webových stránek.

Požadavky jsou ověřovány pomocí reCAPTCHA v3 s použitím skóre mezi 0,0 a 1,0. Skóre udává, zda se jedná o legitimní interakci, nebo o bota.

Soubor JavaScript pro Google reCAPTCHA v3 se načte až po kliknutí uživatele na jedno z polí formuláře. Uživatelé jsou při vyplňování formuláře upozorněni na použití Google reCAPTCHA.

Pro jednotlivé subdomény se stále používá verze reCAPTCHA v2. V této verzi je uživatel vyzván, aby kliknul na zaškrtávací políčko "Nejsem robot". Tím je zajištěno, že se nejedná o automatizovaný požadavek. To se provádí například výběrem obrázků, které musí mít určité vlastnosti (např. "Vyberte všechny obrázky se schody").

V rámci této služby nelze vyloučit přenos dat do USA.

Další informace o reCAPTCHA společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v dalších informacích o reCAPTCHA.

Google Tag Manager

Naše webové stránky používají Google Tag Manager, který provozuje společnost Google Ireland Limited.

Po spuštění Google Tag Manager naváže prohlížeč spojení se servery společnosti Google. To informuje společnost Google, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy.

Tag Manager je služba, pomocí které můžeme spravovat tagy webových stránek prostřednictvím rozhraní. Tímto způsobem lze začlenit fragmenty kódu, jako jsou například sledovací kódy, aniž by se zasahovalo do zdrojového kódu. Správce tagů data pouze předává, ale neshromažďuje je ani neukládá. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souborů cookies, zůstane v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí Google Tag Manager.

V rámci této služby nelze vyloučit přenos dat do USA.

Další informace o Google Tag Manager naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a v často kladených dotazech a podmínkách služby Google Tag Manager.

Facebook Pixel

Služba Facebook Pixel sociální sítě Facebook se na našich webových stránkách používá pro optimalizaci a ekonomické fungování naší online nabídky. Provozovatelem je společnost Meta Platforms Ireland Limited.

Pomocí Facebook Pixel je možné, aby Facebook určil návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. "reklamy na Facebooku"). Pomocí Facebook Pixel zobrazujeme námi umístěné reklamy na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online prezentaci nebo mají odpovídající charakteristiky (např. zájem o určitá témata).

Kromě toho lze účinnost reklam na Facebooku sledovat pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu pomocí technologie Facebook Pixel.

V rámci této služby nelze vyloučit přenos dat do USA.

Soubory cookie se používají při používání služby Facebook Pixel.

Tyto soubory cookies umožňují společnosti Facebook porovnat vaše uživatelské údaje (například IP adresu, ID uživatele) s údaji vašeho účtu na Facebooku. Shromážděné údaje jsou anonymní a nejsou pro nás viditelné a mohou být použity pouze v rámci reklamy. Propojení s účtem na Facebooku můžete zabránit tak, že se před provedením jakékoli akce odhlásíte.

Další informace a podrobnosti o technologii Facebook Pixel naleznete v nápovědě meta.

Další informace o zpracování osobních údajů společností Facebook naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

Na této internetové stránce jsou pomocí technologie SalesViewer® společnosti SalesViewer® GmbH na základě oprávněných zájmů provozovatele internetových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) shromažďovány a ukládány údaje pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace.

K tomu se používá kód založený na javascriptu, který slouží ke shromažďování údajů o firmě a používání. Údaje shromážděné touto technologií jsou zašifrovány prostřednictvím funkce, která není zpětně propojitelná (tzv. hašování). Údaje jsou okamžitě pseudoanonymizovány a nejsou používány k osobní identifikaci návštěvníka těchto stránek.

Shromažďování a ukládání údajů je možno kdykoliv odmítnout s účinkem do budoucna tím, že kliknete na odkaz ZDE, abyste tak zabránili budoucímu shromažďování údajů prostřednictvím SalesViewer® v rámci této internetové stránky. Přitom je do vašeho zařízení pro tuto internetovou stránku uložen soubor cookie opt-out. Pokud v tomto prohlížeči vymažete soubory cookie, budete na tento odkaz muset kliknout znovu.

Informace o ochraně údajů na Facebooku

Facebook je produkt nabízený společností Meta Platforms Ireland Limited. Společnost Facebook Ireland Limited změnila svůj název na Meta Platforms Ireland Limited s účinností od 4.1.2022. Změna názvu již byla zohledněna v platných pokynech pro ochranu údajů a podle společnosti Meta nemá žádný vliv na předávání nebo používání údajů. Další informace o společnosti Meta naleznete na jejích webových stránkách.

Podle judikatury Evropského soudního dvora jsou provozovatelé tzv. fanouškovské stránky na Facebooku považováni za společné správce, a jsou tedy povinni provozovat příslušnou fanouškovskou stránku v souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, jako je zejména GDPR.

V tomto smyslu je zájmem společnosti ENGEL jako provozovatele takové fanouškovské stránky poskytovat co nejlepší informace o příslušných činnostech zpracování a opatřeních na ochranu údajů.

Společnost Facebook Ireland Limited uznala, že v této souvislosti existuje společné zpracování podle článku 26 GDPR. Podle odkazu na doplněk Page Insights společnosti Facebook zahrnuje společná odpovědnost vytváření událostí a jejich agregaci do služby Page Insights, která je poté zpřístupněna provozovatelům stránek.

V tomto kontextu je "událostí" například označení příspěvku "To se mi líbí".

Správci stránek nemají přístup k osobním údajům zpracovávaným v rámci akcí. Události, které Facebook zaznamenává za účelem vytvoření přehledu o stránce, určuje výhradně Facebook a správce stránky je nemůže měnit ani jinak ovlivňovat.

Facebook odkazuje na oddělenou odpovědnost s ohledem na všechna ostatní zpracování dat stránky (včetně jejího obsahu). Další informace pro subjekty údajů naleznete na stránce Informace o prohlížení stránek.

Informace o zpracování osobních údajů společností ENGEL naleznete v informacích o ochraně osobních údajů na webových stránkách společnosti ENGEL. Přístup k nim získáte prostřednictvím naší fanouškovské stránky na Facebooku.

Stránky fanoušků jsou uživatelské účty na Facebooku, které si mohou založit soukromé osoby nebo společnosti. Facebook Insights je nepostradatelná bezplatná součást fanouškovské stránky, která provozovateli umožňuje vyhodnocovat anonymizované statistické údaje uživatelů. Facebook shromažďuje a zpracovává odpovídající osobní údaje uživatele pomocí souborů cookies. O typu, rozsahu a účelu zpracování údajů rozhoduje společnost Facebook.

Facebook umisťuje soubory cookies do zařízení příslušných uživatelů bez ohledu na existenci registrovaného účtu na Facebooku. Již samotné otevření fanouškovské stránky tedy vede k tomu, že Facebook zpracovává osobní údaje. Tyto soubory cookies umístěné společností Facebook zůstávají v příslušných zařízeních aktivní v zásadě po dobu dvou let, pokud nejsou aktivně vymazány. Takto shromážděné uživatelské údaje jsou následně společností Facebook anonymizovány, agregovány a předány provozovateli fanouškovské stránky bez přímého odkazu na osobu.

Další informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie společnosti Facebook.

Konkrétní rozsah sběru dat považuje Facebook za naprosto důvěrný a odmítá jej zveřejnit. V zájmu transparentnosti však chceme poskytnout co nejvíce informací.

Společnost ENGEL nezískává v rámci služby Facebook Insights žádné údaje od uživatelů bez registrovaného účtu na Facebooku. Shromažďování a zpracování osobních údajů řídí výhradně společnost Facebook. Všechny důležité informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

Jako provozovatel fanouškovské stránky společnosti ENGEL na Facebooku má společnost ENGEL možnost filtrovat statistiky uživatelů podle věku a pohlaví. Tyto údaje však nelze dohledat u jednotlivých osob.

Společnost ENGEL rovněž získává souhrnné informace o online časech (podle dnů v týdnu a denní doby) uživatelů, kteří přistupují na fanouškovskou stránku; opět bez odkazu na jednotlivé osoby. Služba Facebook Insights umožňuje získat anonymizované informace o původu přistupujících uživatelů (fanoušků, odběratelů, oslovených a jinak interagujících osob). Je možné například rozdělení podle regionu, země nebo města. Kromě toho lze vytvořit statistickou analýzu podle "pohlaví", "věku" a "jazyka" uživatelů.

V zájmu ochrany soukromí uživatelů Facebooku jsou všechny shromážděné osobní údaje anonymizovány. Při statistických vyhodnoceních se zobrazují pouze normované hodnoty nebo procenta, přičemž Facebook nevydává statistiky s méně než 100 lidmi. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook.

Služba Facebook Insights umožňuje výběr statistik na základě anonymizovaných demografických údajů podle věku, pohlaví a místa bydliště. Společnost Facebook ujišťuje, že shromážděné demografické údaje vycházejí výhradně z údajů, které uživatelé uvedli na svém profilu na Facebooku. Tyto statistiky lze zobrazit na denní bázi a pro konkrétní rozmezí dat.

Kromě funkcí služby Facebook Insights může společnost ENGEL jako provozovatel fanouškovské stránky ENGEL na Facebooku vyvolat profily osob, kterým se líbí příspěvky na fanouškovské stránce nebo fanouškovská stránka samotná, prostřednictvím oznámení na Facebooku. Je také možné vyvolat seznam jmen osob, které si oblíbily stránku ENGEL nebo se k ní přihlásily.

Pomocí tohoto výpisu lze přistupovat k profilům na Facebooku a zobrazovat tak všechna data, která majitel profilu zveřejnil. Každý uživatel Facebooku si může v nastavení upravit soukromí informací v profilu.

Automatické vyhodnocení údajů z profilu není možné. Společnost ENGEL má jako provozovatel fanouškovské stránky možnost odstranit nebo zablokovat osoby ze seznamu. Zablokovaná osoba již nemůže na stránce ENGEL na Facebooku publikovat příspěvky, komentáře apod.

Uživatelé Facebooku mají možnost aktivně skrýt lajk nebo přestat sledovat fanouškovskou stránku. V nastavení Facebooku lze také upravit nastavení soukromí.

Informace o ochraně údajů na Instagramu

Instagram je produkt nabízený společností Meta Platforms Ireland Limited.

Společnost Facebook Ireland Limited změnila svůj název na Meta Platforms Ireland Limited s účinností od 4.1.2022. Změna názvu již byla zohledněna v platných pokynech pro ochranu údajů a podle společnosti Meta nemá žádný vliv na předávání nebo používání údajů. Další informace o společnosti Meta naleznete na jejích webových stránkách.

Jako provozovatel účtu ENGEL na Instagramu bychom vás rádi informovali o aspektech ochrany osobních údajů v této souvislosti. Při používání metaproduktů jsou shromažďovány informace a obsah poskytnutý příslušným uživatelem. To zahrnuje registraci účtu, vytváření nebo sdílení obsahu a výměnu zpráv.

Společnost ENGEL neobdrží žádné informace týkající se interakce se společností ENGEL na Instagramu od osob, které nemají registrovaný účet na Instagramu. Instagram umožňuje zobrazit seznam registrovaných sledujících. Pokud je částka lajkována nebo komentována registrovaným uživatelem nebo sledujícím účtu ENGEL na Instagramu, je tato aktivita viditelná na účtu ENGEL na Instagramu a zobrazí se na časové ose jako oznámení.

Uživatelé mají také možnost kontaktovat společnost ENGEL přímo na Instagramu (např. v reakci na příběh).

Instagram také nabízí zcela anonymní přehledy a demografická vyhodnocení našeho účtu na Instagramu a jeho sledujících. Společnost ENGEL nemůže z těchto analýz vyvozovat závěry o jednotlivých osobách nebo účtech.

Příspěvky na Instagramu lze analyzovat z hlediska dosahu a interakcí. Sledující lze třídit podle parametrů, jako je věk a pohlaví. Z toho lze odvodit cílové skupiny. Lze také měřit počet oslovených účtů, zapojení a zobrazení. Sledující lze třídit podle nejlepších měst a zemí. Jedná se o anonymizované údaje a hodnocení bez osobních údajů.

Další informace o ochraně údajů a používání osobních údajů společností Instagram a skupinou Meta Group naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram.

Informace o ochraně údajů na LinkedIn

Společnost ENGEL je zastoupena v síti LinkedIn. Poskytovatelem této sítě je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. K tomuto účelu používáme nástroj "Analytics".

Pomocí analytického nástroje, který je k dispozici každému uživateli, může společnost ENGEL analyzovat zejména úspěšnost vlastních kampaní v rámci sítě LinkedIn.

Společnost ENGEL získává všechny údaje pro statistické vyhodnocení výhradně v anonymizované podobě, takže z nich nelze vyvozovat žádné závěry o jednotlivých osobách.

Zobrazení stránek jsou zaznamenána v řádkových grafech na základě anonymizovaných údajů. Společnost ENGEL má možnost vybrat časové období a obdrží informace o tom, zda byla stránka navštívena ze stacionárního nebo mobilního zařízení.

Shromažďují se také demografické údaje o návštěvnících stránek. Zde je možné filtrování podle místa nebo oboru činnosti (např. strojírenství). Přístupové údaje jsou shromažďovány anonymně a statisticky vyhodnocovány. Hodnocení lze provádět na základě časových období nebo koncových zařízení.

LinkedIn umožňuje zobrazit vývoj počtu sledujících jako statistiku. V této souvislosti se rozlišuje mezi takzvaným "organickým" a "sponzorovaným" obsahem. Organicky získaní sledující a jejich interakce jsou ti, kteří jsou získáváni bez placení za propagaci příspěvků. "Sponzorovaný obsah" se vztahuje na příspěvky inzerované / placené společností ENGEL.

Analýzy a hodnocení jsou možné také s ohledem na různé ukazatele zapojení (jako jsou kliknutí, zobrazení nebo lajky) jednotlivých příspěvků. Společnost ENGEL tak může určit, jaká bude odezva na sdílené příspěvky.

Společnost ENGEL má možnost ručně přistupovat k profilům těch, kteří lajkují, sdílejí nebo komentují naše příspěvky. Uživatel se může podle vlastního uvážení rozhodnout, které informace budou na příslušném profilu veřejně viditelné.

Můžete nás kontaktovat přímo pomocí kontaktního formuláře na stránce společnosti ENGEL na síti LinkedIn. Pro použití kontaktního formuláře je nutné zadat své jméno a kontaktní údaje (e-mailovou adresu). Kontaktování společností ENGEL, jakož i použití údajů poskytnutých za tímto účelem, je založeno na vašem souhlasu. Tento souhlas můžete udělit přímo ve formuláři pomocí zaškrtávacího políčka. Po odeslání formuláře budou vámi zadané informace předány společností LinkedIn společnosti ENGEL. Společnost ENGEL bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Veškeré další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn.

Informace o ochraně údajů na XING

Společnost ENGEL je zastoupena na sociální síti XING, kterou provozuje společnost XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Společnost XING používá soubory cookies, pixely a podobné sledovací technologie ke shromažďování údajů od uživatelů za účelem poskytování služeb a vyhodnocování chování uživatelů, měření a optimalizace reklamy a pro statistické účely.

Při sledování jsou zpracovávány přístupové údaje (IP adresa, údaje o poloze atd.) a údaje o interakci (vyhledávací dotazy, navštívené stránky atd.). Data lze pak pro účely analýzy propojit s ID uživatele. Členové služby XING mají možnost upravit sledování v nastavení. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů XING.

Na naší stránce XING nezveřejňujeme žádné novinky ani nabídky práce. Uživatelé služby XING, kteří ve svém profilu uvedli, že pracují pro společnost ENGEL, jsou přístupní v zobrazení "Zaměstnanci".

Na naší stránce XING je možné zadávat recenze. Za tímto účelem odkazujeme na hodnotící portál kununu.

Společnost ENGEL přitom neprovádí žádné hodnocení (osobních) údajů v souvislosti s aktivitami na XING.

Podrobné informace o obsahu stránek společnosti ENGEL na serveru XING naleznete zde.

Níže uvádíme informace o používání souborů cookies na našich webových stránkách.

Co jsou to soubory cookies?

Cookies jsou malé soubory, které umožňují na používaném zařízení uživatele (počítač, smartphone atd.) ukládat specifické informace týkající se tohoto zařízení. Slouží jednak ke snadnému používání webových stránek (např. uložení přihlašovacích údajů). A pak slouží také ke shromažďování statistických dat o využívání webových stránek a k analýze za účelem zlepšení nabídky.

Proč používáme soubory cookies?

Společnost ENGEL používá údaje shromážděné na webových stránkách z těchto důvodů:

 • abychom vám mohli nabídnout požadované informace a služby v nejlepší kvalitě,

 • abychom vám mohli na našich webových stránkách poskytnout personalizovaný zážitek,

 • abychom vám mohli poskytnout informace a oznámení týkající se našich webových stránek,

 • abychom lépe porozuměli vašim požadavkům a zájmům a mohli tak optimalizovat naše webové stránky i naši nabídku.

Jaké typy souborů cookies se používají?

 • Nezbytné nebo technicky vyžadované soubory cookies
  Technicky nezbytné soubory cookies se používají k umožnění technického provozu webových stránek a k tomu, aby byly pro vás funkčně použitelné. Používání souborů cookies je založeno na našem oprávněném zájmu nabízet technicky bezchybné webové stránky. Používání souborů cookies lze obecně deaktivovat v prohlížeči.

 • Statistické soubory cookies
  Statistické soubory cookies shromažďují informace o tom, jak jsou webové stránky používány, aby bylo možné zlepšit jejich atraktivitu, obsah a funkčnost. Používají se pouze se souhlasem a pouze do té doby, dokud není příslušný soubor cookie deaktivován.

 • Marketingové soubory cookies
  Marketingové soubory cookies pocházejí od externích reklamních společností a slouží ke shromažďování informací o webových stránkách, které uživatel navštívil. Používají se pouze se souhlasem a pouze do té doby, dokud není příslušný soubor cookie deaktivován.

Podle doby uložení se soubory cookies dělí na soubory cookies relace a trvalé soubory cookies. Soubory cookies relace ukládají informace používané během aktuální relace prohlížeče. Tyto soubory cookies se automaticky vymažou po zavření prohlížeče. V koncovém zařízení nezůstanou žádné informace.

Trvalé soubory cookies ukládají informace mezi dvěma návštěvami webových stránek. Tyto informace slouží k tomu, abyste byli při příští návštěvě rozpoznáni jako opakující se návštěvníci a webové stránky na ně odpovídajícím způsobem reagovaly. Životnost trvalého souboru cookie určuje poskytovatel souborů cookies.

Jaké soubory cookie jsou na našich webových stránkách umístěny?

Na našich webových stránkách se používají následující nezbytné/technicky nutné soubory cookie.

__ctmid

 • Tvůrce: Odhalování podvodů

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doba skladování: 1 měsíc

 • Doména: blog.engelglobal.com

__e_inc

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doména: www.engelglobal.com

__itrace_wid

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doména: www.engelglobal.com

__root_domain_v

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doména: blog.engelglobal.com

_qddaz

 • Popis: Ukládá uživatelská nastavení a předvolby, například aktuální nastavení jazyka.

 • Doména: blog.engelglobal.com

_GRECAPTCHA

 • Tvůrce: Google

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doba skladování: 6 měsíců

 • Doména: www.recaptcha.net

_sm_(ID)

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doba skladování: Relace

 • Doména: www.engelglobal.com

tea_utm_cache_(ID)

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doména: www.engelglobal.com

abReplace

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doména: blog.engelglobal.com

actionbox_(ID)

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doba skladování: 3 měsíce

 • Doména: blog.engelglobal.com

ajs_anonymous_id

 • Tvůrce: Jira

 • Popis: Ukládá uživatelská nastavení a předvolby, například aktuální nastavení jazyka.

 • Doba skladování: 12 měsíců

 • Doména: www.engelglobal.com

ajs_user_id

 • Tvůrce: Jira

 • Popis: Ukládá uživatelská nastavení a předvolby, například aktuální nastavení jazyka.

 • Doména: www.engelglobal.com

amp_(ID)

 • Popis: Zajišťuje funkčnost, použitelnost a přihlášení k interním nástrojům, jako jsou CMS, interní brány a portály.

 • Doména: www.engelglobal.com

arp_scroll_position

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doména: www.engelglobal.com

BCSI-ACP-(ID)

 • Popis: Zajišťuje funkčnost, použitelnost a přihlášení k interním nástrojům, jako jsou CMS, interní brány a portály.

 • Doména: www.engelglobal.com

BCSI-CS-

 • Tvůrce: BlueCoat

 • Popis: Zajišťuje funkčnost, použitelnost a přihlášení k interním nástrojům, jako jsou CMS, interní brány a portály.

 • Doména: www.engelglobal.com

chosenCountry

 • Popis: Ukládá uživatelská nastavení a předvolby, například aktuální nastavení jazyka.

 • Doména: www.engelglobal.com

chosenLanguage

 • Popis: Ukládá uživatelská nastavení a předvolby, například aktuální nastavení jazyka.

 • Doména: www.engelglobal.com

CookieConsent

 • Popis: Obsahuje informace o tom, do jaké míry uživatel potvrdil používání souborů cookie.

 • Doba skladování: 6 měsíců

 • Doména: blog.engelglobal.com

cookieconsent_mode

 • Tvůrce: DataReporter GmbH

 • Popis: Obsahuje informace o tom, do jaké míry uživatel potvrdil používání souborů cookie.

 • Doba skladování: 12 měsíců

 • Doména: blog.engelglobal.com

cookieconsent_status

 • Tvůrce: DataReporter GmbH

 • Popis: Obsahuje informace o tom, do jaké míry uživatel potvrdil používání souborů cookie.

 • Doba skladování: 12 měsíců

 • Doména: blog.engelglobal.com

CookieScriptConsent

 • Popis: Obsahuje informace o tom, do jaké míry uživatel potvrdil používání souborů cookie.

 • Doba skladování: 6 měsíců

 • Doména: blog.engelglobal.com

CookieScriptConsent

 • Popis: Obsahuje informace o tom, do jaké míry uživatel potvrdil používání souborů cookie.

 • Doba skladování: 6 měsíců

 • Doména: blog.engelglobal.com

engelcountry

 • Popis: Uložit uživatelská nastavení a předvolby, například aktuální nastavení jazyka.

 • Doba skladování: 1 měsíc

 • Doména: blog.engelglobal.com

fe_typo_user

 • Tvůrce: Typo3

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doba skladování: 12 měsíců

 • Doména: blog.engelglobal.com

Hm_lpvt_

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doména: www.engelglobal.com

Hm_lvt_

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doména: www.engelglobal.com

MWG_Auth

 • Tvůrce: McAffee

 • Popis: Zajišťuje funkčnost, použitelnost a přihlášení k interním nástrojům, jako jsou CMS, interní brány a portály.

 • Doména: www.engelglobal.com

MYSAPSSO2

 • Tvůrce: SAP

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doména: www.engelglobal.com

nspatoken

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doména: www.engelglobal.com

službaKontakt

 • Popis: Zajišťuje funkčnost a použitelnost webu a slouží ke sledování chyb.

 • Doba skladování: 3 měsíce

 • Doména: www.engelglobal.com

ssm_(ID)

 • Tvůrce: Cloudfare

 • Popis: Ukládá uživatelská nastavení a předvolby, například aktuální nastavení jazyka.

 • Doba skladování: Relace

 • Doména: blog.engelglobal.com

user_device_id

 • Popis: Slouží k dočasnému uložení nákupního košíku pro objednávky v rámci internetového obchodu.

 • Doba skladování: 3 měsíce

 • Doména: www.engelglobal.com

user_device_id_ti...

 • Popis: Slouží k dočasnému uložení nákupního košíku pro objednávky v rámci internetového obchodu.

 • Doba skladování: 3 měsíce

 • Doména: www.engelglobal.com

x_cookiepolicy_optin

 • Popis: Obsahuje informace o tom, do jaké míry uživatel potvrdil používání souborů cookie.

 • Doména: blog.engelglobal.com

x_cookiepolicy_option_categories

 • Popis: Obsahuje informace o tom, do jaké míry uživatel potvrdil používání souborů cookie.

 • Doména: www.engelglobal.com

Kromě toho se soubory cookie nastavují také při integraci služeb prostřednictvím Google Tag Manager.

Seznam marketingových a statistických souborů cookie najdete v našem banneru souborů cookie. Přístup k němu získáte prostřednictvím našeho nastavení souborů cookie na adrese.

Jak lze spravovat nastavení souborů cookies nebo aktivovat a deaktivovat soubory cookies?

Uživatelé mohou používání cookies ovlivnit. Většina prohlížečů má možnost ukládání cookies omezit nebo jim zcela zabránit. Je třeba ovšem upozornit, že bez cookies může být omezeno používání stránek a obzvláště jejich uživatelský komfort.

Mnoho on-line reklamních cookies od společností můžete spravovat prostřednictvím amerických stránek https://www.aboutads.info/choices/ nebo evropských stránek https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Zde můžete změnit svoje nastavení: Nastavení souborů cookies

Nnaším newsletterem vás budeme na výslovné přání informovat o nás a naší nabídce.

Pokud chcete náš newsletter odebírat, potřebujeme od vás platnou e-mailovou adresu a informace, které nám umožní zkontrolovat, zda jste vlastník zadané e-mailové adresy, příp. její vlastníci, a zda souhlasíte s odebíráním newsletteru. Další údaje se nezjišťují. Tyto údaje budou zpracovávány výhradně pro přihlášení, správu a zasílání newsletteru a nebudou předávány třetím stranám mimo skupinu ENGEL.

Když se přihlásíte k odběru newsletteru, uložíme vaši IP adresu a datum přihlášení. Toto uložení slouží jako důkaz v případě, že třetí strana zneužije e-mailovou adresu a bez vědomí majitele jej přihlásí k odběru newsletteru.

Každé zpracování osobních údajů v souvislosti s přijetím newsletteru nastane výhradně po vašem předchozím souhlasu. Zde platí, že můžete váš souhlas ke zpracování vašich osobních údajů kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktních možností.

Dále se můžete kdykoliv z našeho newsletteru odhlásit. Vaše odhlášení lze provést pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo ve vašem profilu.

Právní upozornění

Autor nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Záruční nároky vůči autorovi, které se vztahují na škody materiální nebo nemateriální povahy, způsobené používáním nebo nepoužíváním zobrazených informací, příp. používáním chybných nebo neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, pokud neexistuje ze strany autora žádný prokazatelný úmysl nebo hrubá nedbalost. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění měnit, doplňovat, odstraňovat či jejich zveřejnění částečně nebo trvale odstranit.

Při přímém nebo nepřímém odkazu na cizí internetové stránky („odkazy"), které nejsou odpovědností autora, vstoupí záruka v platnost pouze v případě, když má autor o obsahu povědomí a bylo by pro něj technicky možné a proveditelné využívání zabránit v případě nezákonného obsahu. Autor proto výslovně prohlašuje, že v době propojení odpovídající odkazované stránky neobsahovaly nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsahy odkazovaných/propojených stránek. Tímto se proto výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných / propojených stránek, které byly změněny po vytvoření odkazu. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy v rámci vlastní internetové nabídky i pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a mailingových seznamech vytvořených autorem. Za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy a obzvláště za škody vyplývající z používání nebo nepoužívání takových informací ručí výhradně poskytovatel stránky, na kterou byl uveden odkaz, nikoli ten, kdo na příslušný obsah pouze odkazuje prostřednictvím odkazu.

Autor se snaží dodržovat ve všech publikacích autorská práva použitých grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, používat vlastní grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licencí. Všechny v rámci internetové nabídky uvedené a příp. třetími stranami chráněné obchodní značky a ochranné známky podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Autorské právo pro zveřejněné, autorem vytvořené objekty, zůstává pouze u autora stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu autora.

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo odkázáno na tyto stránky. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídaly, již neodpovídaly nebo zcela neodpovídaly platnému právnímu stavu, zbývající části dokumentu zůstávají tímto nedotčeny ve svém obsahu a platnosti.

Systém pravidel Compliance

Klíčové hodnoty naší korporátní filozofie

Společnost ENGEL nabízí kompletní řešení vstřikování z jednoho zdroje. Jako přední výrobce vstřikovacích strojů se zavazujeme k jejich inovativnímu vývoji a výrobě, stejně tak jako k vývoji a výrobě automatizace. Díky technologiím, nejmodernějším výrobním zařízením a udržitelným službám a podpoře umožňujeme našim zákazníkům být konkurenceschopní a úspěšní.

Stejně jako uplatňujeme specifická kritéria kvality ve výrobě, máme jasně definované hodnoty pro naše chování vůči zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a dalším obchodním partnerům.

Tento Systém pravidel Compliance představuje základní hodnoty, které platí pro celou skupinu ENGEL, a tvoří tak základ pro dlouhodobá, eticky zdravá a legálně vyhovující obchodní jednání.

Považujeme tento systém pravidel nejen za vodítko, které je závazné pro naše chování, ale také za klíčovou součást naší podnikové filozofie, a proto je základním kamenem našeho pokračujícího úspěchu do budoucna.

Stáhnout
Systém pravidel Compliance
Linka pomoci pro integritu

Pro dlouhodobě udržitelné dodržování základních principů tohoto systému byla zřízena linka pomoci pro integritu. Na linku lze přistupovat prostřednictvím digitálního portálu pro podávání zpráv a je místem pro dotazy a zprávy související s dodržováním předpisů.

Miloš Kmoníček

Vedoucí kanceláře

Napište nám

Tým ENGEL je vám k dispozici s komplexním know-how v oblasti vstřikování plastů.

Váš prohlížeč je zastaralý.

Aplikace Internet Explorer již není podporována. Abyste mohli webové stránky využívat v plném rozsahu, přejděte prosím na jeden z aktualizovaných prohlížečů.